Advokat Lena Feuk

Jur.kand. 1986
Advokat 1992
Innehavare av Advokatfirman Lena Feuk AB sedan 1995

Medverkan i media samt föreläsningsverksamhet:

Advokat Lena Feuk har ofta anlitats som expertkommentator i media betr vålds- och sexualbrott mot kvinnor och barn. En förteckning över några artiklar, program mm där advokaten medverkat finns på sidan under rubriken länkar.

Advokat Lena Feuk är även ofta anlitad som föreläsare vid utbildningar bl. a inom Sveriges Advokatsamfund, Domstolsverket, Polismyndigheten och Juristutbildningen vid Stockholms Universitet.

Uppdrag:

2009 Deltagare i Brottsoffermyndighetens europeiska konferens om Barn i brottmålsprocessen inom CURE-projektet (Children in the Union-Rights and Empowerment)
2009 Deltagare i Beslutanderätt vid gemensam vårdnad på Regeringskansliet Justitiedepartementet
2008-2009 Expert i Barnskyddsutredningen SOU 2009:68
2007 Styrelseledamot i SFM - Svenskt Forum för Medling och konflikthantering
2004 Deltagare i hearing med advokater under 2002 vårdnadskommitténs pågående utredning (SOU 2005:43)
2003 Ingick i panelen rörande utsatta barn i Sverige vid H.M. Drottning Silvias seminarium ” Barnen- Drottningens hjärtefråga” på Kungliga slottet
2002 Svensk representant vid Nordiskt Seminarium- Hearing om: målsägarens straffprocessuella ställning i Norska Justitiedepartementet, Oslo Norge
1996-2003 Styrelseledamot i ISIS, en tvärprofessionell yrkesförening för de yrkesgrupper som i sitt arbete kommer i kontakt med barn som utsatts för sexuella övergrepp
1985 Författare i antologin ”Sexuell barnmisshandel i Sverige”, Natur och Kultur
1985 Svensk arrangör av bilateralt seminarium för forskningsutbyte mellan USA (University of Durham, New Hampshire) och Sverige (Stockholms Universitet) gällande sexuella övergrepp mot barn (USA) och misshandel/aga av barn (Sverige) samt i anslutning till det ett 2-dagars seminarium på Stockholms Universitet med seminariedeltagarna som föreläsare
1985 BRIS’ representant i Nordiska seminariet om barn som far illa i Köpenhamn, Danmark
1985 Nordiskt seminarium om barnmisshandel i Norrtälje, Sverige
1984-1985 Expert i Socialberedningen ang. översyn av LVU-lagstiftningen
1984 BRIS’ representant i världskongressen om barn som far illa i Montréal, Kanada
1983 Uppsats i juridik/processrätt/Stockholms Universitet: ”Behandlingsföreläggande – ett förslag till alternativ handläggning vid sexuella övergrepp mot barn
1983 7 veckor i USA som stipendiat från Svenska Institutet, The Bicentennial Fund, för opinionsbildare för studier av kunskapen, forskningen, utredningarna och handläggningen där av ärenden av sexuella övergrepp mot barn
1983 BRIS’ representant i världskongressen om barn som far illa i Amsterdam, Holland
1981 BRIS’ representant i världskongressen om barn som far illa i Paris, Frankrike
1977 BRIS’ representant i världskongressen om barn som far illa i Genève, Schweiz
1971-1986 Varit med och startat och drivit föreningen BRIS/ BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET, samt varit styrelseledamot, vice ordförande och ordförande, mycket anlitad av media och som föreläsare, påverkat för utsatta barns rättssäkerhet i det arbetet och i BRIS remissarbete

Anställningar:

1995- Innehavare av Advokatfirman Lena Feuk AB
1988-1995 Biträdande jurist hos Advokat Bengt H Nilsson AB
1986-1988 Notariemeritering vid Länsrätten i Stockholms län
1986 Notariemeritering vid Länsrätten i Uppsala län
1981-1984 Sommarnotarie hos Advokat Bengt H Nilsson
1981-1982 Deklarationsuppdrag Juristernas deklarationsbyrå